RijnlandRoute: Online informatiemarkt tijdelijke verlegging N206 ir. G. Tjalmaweg

De provincie organiseert vanaf 15 mei 2020 een online informatiemarkt in het kader van de ontwerp-vergunningen voor de tijdelijke verlegging van N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze ontwerp-vergunningen liggen tot en met 18 juni 2020 ter inzage.

Bron: Provincie Zuid-Holland