Luchtvaartnota: Zuid-Holland ziet mogelijkheden voor leefomgeving en economie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 15 mei 2020 de Ontwerp-Luchtvaartnota en de Plan-MER gepubliceerd. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zullen zich hierover beraden en de komende weken een zienswijze opstellen. Gedeputeerde voor luchtvaart, Willy de Zoete, verwacht bespreking van de luchtvaartnota en de contouren voor de zienswijze van

Bron: Provincie Zuid-Holland