Beheerplan Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ter inzage

Het definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein ligt ter inzage van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020.

Bron: Provincie Zuid-Holland