Gemeentebestuurders op zoek naar gezamenlijk belang bij aanpak stikstof

Tijdens de tweede bestuurlijke bijeenkomst over stikstof op 7 februari nam gedeputeerde Jeannette Baljeu de aanwezige gemeente- en waterschapsbestuurders mee in de stappen die de provincie samen met partners zet op weg naar een gebiedsgerichte aanpak. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat alle sectoren meedoen.

Bron: Provincie Zuid-Holland