Verouderd glastuinbouwgebied maakt ruimte voor natuur, recreatie en water in Nieuwkoop

Na jarenlange voorbereiding hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de plannen van de gemeente Nieuwkoop en de belangenvereniging Paradijsweg Natte Kant voor het saneren van 19 hectare glastuinbouwgebied.

Bron: Provincie Zuid-Holland