‘Dit doet de provincie’

De vergadering van Provinciale Staten eindigde op 5 februari feestelijk. Zichtbaar trots overhandigde gedeputeerde Berend Potjer het nieuwe boekje ‘Dit doet de provincie’ aan Lies van Aelst, plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten.

Bron: Provincie Zuid-Holland